Wij zijn weer geopend met in acht neming van de volgende regels:

Vanwege het coronavirus werken we volgens een strikt hygiëneprotocol. Belangrijk:

Wij zijn weer geopend met in acht neming van de volgende regels:

Vanwege het coronavirus werken we volgens een strikt hygiëneprotocol. Belangrijk:

– Heeft u ziekteverschijnselen zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden) of koorts? Blijf thuis en maak een nieuwe afspraak

-Blijf thuis als iemand in uw huis koorts heeft (vanaf 38 graden) en/of benauwdheidsklachten en maak een nieuwe afspraak.

– Kom maximaal 5 minuten voor het tijdstip van de afspraak en kom alleen naar de salon. –

-Een minderjarig kind en mensen die door een beperking begeleiding nodig hebben, mogen naar de salon vergezeld worden door één volwassene.